Gửi tặng phụ nữ Việt Nam

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Ta là Nam giới nên làm điều hay.
Chúc mừng phụ nữ hôm nay
Giỏi dang việc nước, đảm đan việc nhà.
Ở đâu có phụ nữ ta
Tràn đầy sức sống hòa ca vang lừng .
Các Anh xin nhớ hãy đừng…
Làm cho phụ nữ buồn lòng nha Anh…!
Phụ nữ thua thiệt đó Anh
Phận Là làm vợ,,, phận Là làm dâu.
Trăm dâu đem đổ đầu Tằm
Em đành cam chiệu âm thầm Anh ơi….!
Các Anh hãy nhớ điều này,,,
Đừng làm phụ nữ hôm nay phải buồn.
Chúc cho phụ nữ muôn phương,,,
Là bông hoa đẹp ngát hương giữa đời